Tillbaka till möteshistoriken

Rapport från UG-mötet den 5 februari 2004

Värd: Lennart S

Deltagare: Gunnar D, Peter B, Mats L, Peo H, Philip W

.

Göteborg Down Under

eller

En (oförglömlig) afton under staden

En upplevelse i historiens tecken

 Icke närvarande bröder! Vid årets Februarimöte gick ni miste om en upplevelserik afton. Ni missade en föreställning skickligt iscensatt av den utomordentligt påläste regissören Ninni Lundberg från Göteborgs Stadsmuseum, en stadsguide som vi gärna ser mer av. En värdig arvtagare av förre stadsarkitekten Tor Hermods värv, en guide som några av oss mötte för ett antal år sedan vid ett studiebesök i Göteborgs under värld. Nu var närvarande bröder på återbesök, men nu under Ninnis frejdiga ledning. Hon var så till den grad illustrativ så att broder Peter höll på att få hjärtsnörp på riktigt när Ninni med en stämma värdig den skolade skådespelare hon är, beskrev användningen av den snabbingång till gångarna som delvis finns bevarad. Peter lär väl aldrig glömma varningsropet "DANSKEN KOMMER". Hade han inte kunnat stödja sig mot väggen bakom sig, hade han säkerligen drattat på ändan i ren förskräckelse vid det plötsliga och helt oväntade utropet. 

Vill ni uppleva det gamla Göteborg kan de närvarande bröderna intyga att Ninni är den man skall anlita. Och inte endast för de nu besökta gångarna. Även i andra delar av vår stad fins det mycket historiskt att ta till sig. Ninni nås på telefon 031-14 61 43 eller på ninilundberg@yahoo.se.

Närvarande bröder tackar februarimötets arrangör Lennar S för en trevlig och givande afton.

 Nästa möte är planerad till den förste april under ledning av Gunnar D. Vi väntar med spänning på kallelsen

Tillbaka till möteshistoriken