Tillbaka till möteshistoriken
.

Rapport från UG-mötet den  3 juni 2004

Värd: 

Björn E.

Deltagare: 

Olle B, Christer H, Peo H, Åke J, Mats L, Sten M, Peter R, Philip W 

.

Ostindiefararen Götheborg III
Guide: Göran Ullman

Så fick vi vara med om ett uppföljningsbesök på Ostindiefararen som nu sedan ett år är sjösatt och nu låg vid kaj för utrustning. Master var resta och del av bogspröt var också på plats. Ännu så länge kunde vi endast gå ner ett däck. Resten av däcken var ännu inte tillgängliga för besökare. I aktern fick vi beskåda några eftergifter för modärna säkerhetskrav. Bl. a. var de aktre rutorna monterade i stålramar och glasen var cirka 20 mm tjocka! En del av de knän som håller upp däcket ovanför var av galvat stål, en metod som näpperligen förekom på 1700-talet. 

Hela bygget har hållit på i cirka 10 år vid det här laget. Att jämföra med en dåtida byggtid på cirka 17 månader. Men så var det då kanske 350 man på plats som byggde! Plus alla som var sysselsatta med att tillverka och leverera material. 

Besöket fortsatte sedan genom lokalerna för tillverkning av galjonsfigur och annan utsmyckning som nu börjar närma sig färdigställande. Vi gjorde även ett besök på loftet där segel sys för hand. Summa 22 segel vill jag minnas att det ingår i en uppsättning. Och det skall sys flera uppsättningar av mest använda seglen.

Läs mer om Ostindiefararen Götheborg på www.soic.se 

UG-mötet avslutades med en middag på Westra Piren.

.
Tillbaka till möteshistoriken