Tillbaka till möteshistoriken
.

Rapport från UG-mötet den 30 september 2004

Värd: 

Peter R
 

Deltagare: 

Christer H, Sten M, Mats L, Lars-Erik H, Peter R


.

GÖTEBORGS SYMFONIKER MÖTER GALENSKAP I FORM AV GALENSKAPARNA

GÖTEBORG: UGs utsände reporter, som själv deltog vid oktobers månads tidigarelagda möte i egenskap av aftonens arrangör, rapporterar att Galenskaparna tillsammans med Göteborgs symfoniker genomförde en, som Christer Eriksson själv uttryckte saken, en "hög repriser till högre priser", dock i ett kanonutförande som vår reporter så träffande sammanfattar saken..

Inför den stundande föreställningen hade aftonens mötesbröder, som pga det något korta tidsförloppet mellan kallelse och aktion var aningens decimerade i antal, samlats för en styrketår å Parks Bar varefter gruppen i samlad tropp tågade upp till Konserthuset för kvällens begivenhet. Arrangemanget var mycket uppskattat och några av deltagarna fortsatte efteråt att fira den lyckade kvällen medelst i detta forum icke redovisade nattliga aktiviteter.

Peter R tackas av den samlade skaran för det lyckade arrangemanget. Nu närmast ser vi fram mot december månads möte under ledning av Lars Å.(UG)

.
Tillbaka till möteshistoriken