Tillbaka till möteshistoriken
.

Rapport från UG-mötet den 1 december 2005

Värd: 

Sten M
 

Deltagare: 

Michael J, J-B W, Gunnar D, Lars Å, Åke J, Christer S,
Christer H, Olle B, Peo H, Lennart S, Philip W

 

UG rullar vidare på kul spår.

GAMLESTAN: Kul på hjul, är en devis närvarande UG-bröder fick stifta närmare bekantskap med vid månadens friktionsfria besök på SKF. Tolv bröder (årsbästa !) hade hörsammat kallelsen och infunnit sig för att närmare studera gamle legenden Sven Wingqvists uppfinningar och efterlämningar i form av det världsledande Göteborgsbaserade Svenska Kullager Fabriken.

Kuliga och rullande lager var temat för kvällen på Kulan i Gamlestan. Först en introduktionsfilm, sedan ett besök på det närliggande museet och som avslutning en rundvandring på en monteringsanläggning för rullager, allt under sakkunnig och inspirerande ledning av kvällens guide Bengt Jostberger från SKF. Vi fick lära oss att lager inte är det enda bolaget har på lager; koncernen opererar med fem divisioner där kunskap och service är ledord i tiden.

Bland det kuligaste vi fick se var studsväggen där små runda tingestar studsade mellan små snedställda ytor, ungefär som i ett dåtida Karusell-program under ledning av Lennart Hyland. Precisionen åskådliggjordes med jämförelsen att om dessa kanske 5 mm stora kulor skulle förstoras till Moder Jords storlek så skulle bergstopparna vara endast 50 m höga. Om man tar på kulorna med fingrarna så ger hudfettet en dynghög på ytan på en god bit över 100 m. Förstår ju var och en att man skall hålla fingrarna i styr och borta från kulorna.

Aftonen avslutades på anrika restaurang Kometen där både Pytt-, Wienerschnitzel- och silltallrikar intogs med god aptit. Ackompanjerade av fast potatis och i några fall även av flytande destillat av densamma.

De deltagande bröderna uppskattade stort broder Stens intressanta arrangemang och vi framför unisont vårt stora tack till arrangören.

Årsmöte
Sålunda avhölls även en ansats till årsmöte med sedvanlig diskussion om huruvida sällskapet skall ta in ny(a) medlem(mar). I sann UG-itiska anda kom vi inte fram till något beslut. Mer än till ett förslag att vi kan tänka oss att tillåta att gäst kan bjudas in till möte i akt och mening att låta medlemmar som inte närmare känner den inbjudne gästen skall givas tillfälle att lite närmare lära känna andra  medlemmars bekantskaper. Säkerligen fortsätter diskussionen.

Uppmaning till ökad närvaro!
Bara hälften kommer.

Förslag har lämnats att endast närvarande medlemmar äger rätt att rösta. Detta för att uppmana bröderna att öka sin närvaro på mötena. Det torde vara alla bekant när vi skall ha möten. Under året 2005 har vi haft en genomsnittlig närvaro på 52%. Fram till oktober så lågt som endast 42%! Detta anses av många bröder som för lite.

Alla bröder uppmanas således att försöka öka sin närvaro på mötena. De är planeringsbara!

För övrigt önskar Ordningsmannen alla bröder en

God Jul
och ett
Gott Nytt UG-år

(UG)

Tillbaka till möteshistoriken