Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren
.

Rapport från UG-mötet den 7 februari 2008

Värd: 

Lars-Erik H
 

Deltagare: 

Peo H, Björn E, Lars Å, Mats L, Håkan G, Christer H,
Gunnar D, Olle B, Peter B, Philip W

 

Svenska Mässan smider planer för framtiden

GÖTEBORG: Svenska Mässan har stora planer och vill bygga ut. Behovet finns, många av mässorna är fullbokade och behovet av utställningsyta är större än tillgången.

Samtidigt med årets Båtmässa, som vanligt större än föregående, kallade Lars-Erik till samling för att låta Svenska Mässans Business Manager Johan F Lundberg berätta om mässans nuvarande organisation samt om de stora framtidsplanerna. Behov för utbyggnad är stort och risk finns att mässor flyttas till andra städer om önskemålen inte kan uppfyllas. Många av dagens mässor blir fulltecknade varför mer yta behövs. Ökar utställningsytan stiger även behovet hotellrum i närområdet. En av Göteborgsmässans fördelar är just det centrala läget med ett mycket stort antal hotellbäddar med gångavstånd till Korsvägen. Men mer behövs. Och mer skall det bli. Både genom att bygga på några våningar på existerande Gothia-torn men även genom ett tredje torn som det har som bekant spekulerats i ett tag.

Möjligheterna för mer mässytor är naturligtvis inte outtömliga. Det centrala läget gör att ytor för nybyggnationer är begränsade. Det gör att man får försöka omdisponera befintliga byggnader i den omedelbara närheten. Exempel är att låta någon/några våningar i parkeringshuset vid Focus bli mässyta. Nya parkeringsplatser skall gå att bygga till omedelbart norr om nuvarande Focus-parkering, utefter E6-an. Ny bro över Mölndalsån är då med i planerna.

Svenska Mässan står alltså inför spännande utmaningar som här endast återgivits mycket summariskt.

Kvällen avslutades som sig bör uppe på Heaven 23 med den klassiska räkmackan. En och annan malthaltig dryck ackompanjerade naturligtvis intaget.

Vi tackar broder Lars-Erik för det intressanta arrangemanget och ser nu fram mot inbjudan till nästa evenemang under ledning av broder Peo. (UG)
 

Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren