Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren
.

Rapport från UG-mötet den 25 oktober 2008

Värd: 

Åke J
 

Deltagare: 

Christer H, Peo H, Mats L, J-B W, Sten M
Björn E, Lars Å, Gunnar D, Olle B, Lennart S

 

UG i förändringens tidevarv

GÖTEBORG: Broder Åke höll något sent sitt möte med förändring som tema för dagen. Möjligen passande och nyttig information i dessa lite oroliga tider.

UGs utsände reporter, självaste värden för aftonen aktivitet, rapporterar att det in alles var 11 personer som mötte upp trots missad dag för ordinarie oktobermötet med två veckor. Man hade förändring som tema och gick igenom en modell som  heter Förändringens Fyra Rum, skapad av doktor Claes Jansen. Det finns en bok med samma namn om man vill fördjupa sig i modellen. Den handlar om hur vi vandrar genom fyra psykologiska rum, från Nöjdhet, via Censur till Förvirring för att slutligen och förhoppningsvis hamna i Inspirationens rum. Det viktiga är rörelsen och acceptera att man är där man är. Grunden för all förändring är acceptans av att vara där man är. Man arbetade igenom modellen och kunde konstatera att man som grupp har en tendens att mera fokusera på det man vill bevara än det man vill förändra, kanske inte så konstigt med tanke på hur UGs medlemmar resonerat om eventuella nya medlemmar.

Jag bjöd därefter på husmanskost och sedan gick några av oss och tog en öl på kvarterets stora pub, Zelmas Café på Gibraltargatan, ett litet ställe vi kund hyra billigt, rapporterar UGs utsände reporter. Som kompensation för min miss som värd stod jag för hyra och mat, en rimlig investering för att få träffa UG-gänget kan jag tycka, fortsätter Åke.

Som avslutning fick alla med sig ett material man kan använda privat eller på jobbet kring just förändring som tema, nu är det upp till var och en att göra vad man vill med det och det verkade som alla tyckte det var en lyckad kväll, avslutar Åke sin rapportering av sin kväll med UGs gubbar. (UG)
 

Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren