Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren
.

Rapport från UG-mötet den 6 november 2008

Värd: 

Håkan G
 

Deltagare: 

Gunnar D, Björn E, Peo H, Sten M, Peter R,
Christer S, Philip W, J-B W, Lars Å

 

UG i föryngringens tidevarv

GÖTEBORG: Broder Håkan bjöd in till föredrag av Maurice Westerlunds som med sina visa råd förklarade för oss hur vi skall klara av ytterligare 25 år med bibehållen ungdom. Sund mat, mycket motion och försiktighet med dryck var några av råden. Vilket efteråt firades på stamlokuset Lipp med god mat, öl, vin och måhända någon annan livgivande dryck i sann UG-anda.

Prick klockan 18.00 på självaste Gustav Adolfs-dagen den 6 november samlades styvt hälften av UGs medlemmar uppe på Jan Länsbergs kontor på Avenyn för att lyssna till visa ord av Maurice Westerlund, läkare som driver friskvårdsmottagningen Medikus www.medikus.se, med syfte att göra klart för oss att vi, i motsats till vad många trycks tro, inte är odödliga och inte har evigt liv. Maurice själv är specialist på internmedicin, idrottsmedicin och är ävenledes en gymnastikdirektör och har sprungit fler maratonlopp än vad alla UG-are någonsin kommer att göra tillsammans. En allsidig man således, med mycket egen erfarenhet av vad som behövs för att göra resten av våra liv angenäma och så fria från eget skapade krämpor och åkommor som möjligt. En och annan broder kan måhända tycka att det inte hänt så mycket med den egna kroppen sedan vi träffades första gången för sisådär 25 år sedan. Av denna anledning efterlyses fotografier från den tid brödraskapet bildades, allt för att bevisa motsatsen! Alla till redaktören insända bildbevis publiceras på husorganets löp och förstasida, till allmänt beskådande och muntration.

Maurice visade upp ett måttband för att åskådliggöra att vi faktiskt, och möjligen till någons häpnad, har passerat zenit av livet. Vad skall vi då göra med resten? Fortsätta som ingenting har hänt? Alls icke så! De närvarande bröderna vet nu hur att göra för att den resterande biten av måttbandet skall bli så långt som möjligt och att hur denna tid skall bli så god som möjligt. Glöm golf, glöm en promenad, nu är det 70% av maxpulsen minst två till tre gånger i veckan som gäller. Maxpulsen är ungefär 220 minus din ålder, således cirka 160 för UG-gubbsen. Och 70% av den når man inte vid en vanlig golfrunda! Möjligen undantaget en snabb runda på Hills med en tvåhjulig vagn. Denna regelbundna motion skall sedan kombineras med sunda mat- och dryckesvanor.

Kvällen avslutades som antyddes i ingressen i stamlokalen LIPP där den nya kunskapen firades med god och närande mat, öl eller vin till de flesta samt en och annan starkare färdknäpp inför kvällens hemgång. Allt naturligtvis för att få en god natts sömn.

Vi tacka Maurice för ett spännande och tankeväckande föredrag, vi tackar Janne Länsberg för lån av passande lokal - både storlek av densamma samt dess förnämliga närhet till stamlokuset LIPP, bara trappan ner - och vi tackar Håkan för detta trevliga arrangemang.

Nästa möte kommer delvis att gå i minnenas tecken då det blir ett, om än något försenat, 25-års jubileum. Icke illa att vi hållit ut så länge. Vi har ju nu fått lära oss hur vi skall klara de kommande 25 åren. Vi får väl redan nu förhandsboka Maurice till 50-årsjbiléet så han då får förklara för oss vi därefter går vidare med de nästa 25 åren..... (UG)
 

Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren