Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren
.

Rapport från UG-mötet den 3 december 2009

Värd: 

Michael J
 

Deltagare: 

Peo H, J-B W, Mats L, Sten M, Philip W
Åskådare: Lennar S
Vid middagen även: Björn E, Olle B, Peter R och Jerry Burman som inbjuden gäst och reservföredragare.

 

UG är som ett gäng bambisar på isen

Göteborg: För andra gången bjöd Michael in till curlingtävling. Tråkigt med manfallet, bara fem bröder som vågade sig ut på isen. Dock var de regerande UG-mästarna mangrannt uppställda för att försvara sina titlar. Som åskådare och ensam medlem i hejarklacken anlände något försenad allas vår Fursten av Ponte Corvo (eller Pontecorvo), dvs broder Salami. En titel han har fått ta över efter salig Jean Babtiste Bernadotte, sedemera Karl XIV Johan, frid över hans minne (läs mer).

Med stort intresse såg titelförsvararna fram mot ett ny tävling i den ädlaste av sporter, möjligen golfen undantagen i jämförelsen av några. Dock kanske man inte med den bästa av viljor kan anse brödernas prestationer på isen som lika ädla och imponerande som vår läromästares Michael. Med stor entusiasm och energi försökte bröderna uppmuntras att göra lika fina och precisa placeringar av den tunga stenen som vår lärare. Svårt att säga att resultaten blev blandade. De blev mer nästan alla lika dåliga, med endast enstaka ströstenar någorlunda i närheten av avsedd placering. Vi kunde åter konstatera att vi i än högre grad bör imponeras av våra svenska damers prestationer i internationella tävlingar.

Kvällens övningar började med lagtävling, lottad sådan att de regerande mästarna Peo o UGs utsände reporter hamnade i samma lag, i år förstärk med Sten M. I det andra laget lottades J-B och Mats ihop. Tre rundor hanns med. De regerande mästarna vann stort första rundan med en poäng. Andra rundan gick till motståndarna som vann med ynka två poäng. Spänningen sålunda olidlig.

I den tredje och avslutande rundan kunde dock mästarna krossa allt motstånd och vinna med förödande två poäng. Slutresultatet blev sålunda att de regerande mästarna vann hela lagtävlingen med övertygande 3-2 och således fortsatt kan bära titeln UG-mästare i Curling.

Efter lagtävlingen vidtog individuella tävlingar med figurspel, vilket för den oinvigde förtydligas med att stenen i första momentet skall placeras inom någon av ringarna. Ju mindre ring, desto högre poäng. Men vad hjälper den indelningen när i stor sett ingen av stenarna hamnade ens i närheten.....Någon enstaka strösten lyckades dock leta sig in i någon av ringarna.

I andra momentet skulle stenen placerad så nära mittlinjen framför boet som möjligt. Den minnesgode kan inte minnas att en enda sten hamnade på poängplats. Bara den som vår läromästare visade vid sin demonstration av tävlingsmomentet. Och inte gick det bättre på tredje och avlsutande momentet där en sten placerades framför boet vid blå linje och en andra mitt i boet. Avsikten var att runda den främre stenen och krocka ut den mittre på ett sådant sätt att den egna blev kvar i boet. Behöver artikelförfattaren beskriva närmare? Och ens antyda att ingen lyckades med bedriften. Inte ens var i närheten.

Dock kunde vid utvärdering och sammanräkning av det ytterligt få poäng som överhuvudtaget lyckades spelas ihop i dessa tre tävlingsmoment koras en vinnare. Av alla stenar som sattes i glidning blev det endast en tre-poängsvinst. Alltså inte en trepoängsmarginal till nästa spelare, alls icke så, endast tre poäng totalt. Kanske inte mycket att yvas över. Icke desto mindre känner sig vinnaren som mycket stolt UG-mästare individuellt i denna ädla sport. Sålunda tillkännages härmed och endast nu att årets individuella UG-mästare i Curling är självaste UGs utsände reporter som med erkänd ödmjukhet tar emot alla gratulationer, lyckönskningar, välförtjänta presenter och inbjudningar till ölrundor å härför lämpliga lokus i staden.

Den efterföljande middagen intogs å UGs stamlokus Lipp där Björn, Olle och Peter R anslöt för att deltaga i vågen för vinnaren.

Tack Michael för detta trevliga arrangemang.

En fråga till Michael om han skulle tänka sig att göra detta till ett årligen återkommande arrangemang i december besvarades med ett Mycket Gärna, bara Bröderna vill så och uppslutningen blir något bättre än i år. Sålunda, alla bröder: Säg vad du tycker! Meddela ordningsmannen din åsikt! Och gör det redan nu!

Lennart, det är din tur nästa gång. I Februari.

(UG)
 

Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren