Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren
.

Rapport från UG-mötet den 7 april 2010

Värd: 

Björn E
 

Deltagare: 

Mats L, Peo H, Peo H, Sten M, Christer H,
Åke J, Lars Å, Lars-Erik H,
Peter B, Philip W

 

UG:s konstskola

Göteborg: Broder Björn bjuder in konstintresserade bröder på rundvandring i konstmuseet under sakkunnig ledning av konstpedagog Hannes Nordholm. På direkt fråga från bröderna vad en konstpedagog gör svarar Hannes med att förklara att det är ett finare, och möjligen konstigare, ord för guide. Men oavsett titel gör Hannes ett mycket gott jobb under rundvandringen på museet och vi passar på redan här att framföra vårt stora tack till honom.

Hannes hade för kvällen valt ut 6 st konstnärer från olika tidsepoker och började med Gustav Cederström och den imponerade och mycket kända målningen Karl XII:s likfärd. Tavlan är gjord i Paris och är en gåva av Gustav Werner. (Nix. Inte släkt.) Någon närmare presentation av tavlan lär väl inte behövas. Intressant synpunkt som Hannes påpekade och som den  som inte närmare studerat tavlan är att om man tar hänsyn till perspektivet och den likstele Kalle dussins storlek och skulle ställa densamme upp så skulle han bli tre och en halv meter lång. Naturligtvis en medveten förvrängning av konstnären för att markera huvudpersonen i målningen. Men står man framför tavlan och inte närmare studerar fenomenet tänker man inte på detta.

Vandringen fortsatte in till Fürstenbergska galleriet, en återkapning av det verkliga galleriet som låg i Pallace-huset, för någon kanske mer känt som det hus där en känd restaurang med smeknamnet Jurasic Park, av många namnändrat till Fonus, huserar. Här visade Hannes på en känd tavla av Albert Edfeldt som heter På havet. Sin vana trogen och med stor kunskap förklarade Hannes vad vi skulle titta närmare på. Bland annat betraktarens placering i målningen som gör att man sig som sådan känner sig vara med ombord och delta i seglatsen. Nästan så man kände saltstänket i nacken.

Snabbt vidare till Richard Bergs målning Nordisk sommarkväll även denna en mycket känd tavla med mycket känsla för ljus.

Därefter enligt många en av museets höjdpunkter, Kröyers Hipp Hipp Hurra. En tavla som vissa närstående ölproducerande landsgrannar anser borde vara placerad på museet i Skagen i stället. En synpunkt som många Göteborgare naturligtvis inte håller med om.

Efter detta vidare till lite närmare nutid och Picasso och tavlan Akrobatfamilj. Måhända är tavlan inte lika känd som konstnären.

I samma svep visade Hannes tavlan Näckrosor av impressionisten Claude Monet.
Avslutningsvis fick vi beskåda Rubens tavla om Belägringen vid Amiens 1597. En storslagen tavla i storslagen storlek som svårligen går att få in i ett vanligt vardagsrum.

Sammanfattningsvis en mycket intressant rundvandring under sakkunnig ledning som deltagande bröder tackar både guiden Hannes samt arrangören Björn för. Kvällen avslutades efter en liten ofrivillig stadsrundvandring på Park där god mat och tillhörande dryck beställdes in och avnjöts i sedvanligt trevlig samvaro.

(UG)
 

Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren