Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren
.

Rapport från UG-mötet den 11 februari 2015

Värd: 

Philip W.
 

Deltagare: 

Gunnar D, Olle B, J-B W, Peter B, Lrnnart S, Christer H, Roland A

 

UG trycker till

UG gör besök på GP:s tryckeri på Hisingen.

Hisingen: Efter ett antal ändringar i programmet kunde arrangören för kvällen med ganska kort varsel kalla till en tryckande kvällsövning på Hisingen.

Vår värd för kvällen Bengt "Benke" Larsson guidade oss runt på det som allmänt är känt som GP:s tryckeri på Exportgatan.

 

Först fick vi dock en intressant beskrivning av både företaget V-TAB och en allmän inblick i tryckeriets ädla konst. Det visade sig att det inom branchen förekommer ett stort antal köp av tryckeri kors och tvärs. Vissa köps för att snart läggas ner medan andra får ta över tryckeriuppdrag från varnadra. Med andra ord en branch i ständig förvandling.

Sålunda fick vi veta att tryckeriet på Hisingen troligen kommer att läggas ner inom något år och verksamheten flyttas över till V-TAB:s tryckeri i Landvetter.

På Hisingen trycks förutom GP flera andra dagstidingar; Mölndalsposten och Bohuslänningen för att nämna några.

Rundvandringen på tryckeriet var en intressant upplevelse då vi fick se just Mölndalsposten gå i tryck. Imponerande att se hela maskineriet in action.

Tack Benke för denna intressanta visning.

Efteråt samlades vi mangrannt på Doktor Glas på Linnégatan för en god middag med tillbehör. Tipstack till J-B.

(UG)

Tillbaka till möteshistoriken                                                                      Tillbaka till UG-Corren