Tillbaka till möteshistoriken
.

Rapport från UG-golfen den 28 augusti 2020


Värd: 

Roland A
 

Deltagare:

Gunnar D, Björn E, Håkan G, Christer H
Lars-Erik h, Philip W, Lars Å, Peter B

 

 

UG håller putterskafts avstånd från varandra vid årets UG-mästerskap.

MARSTRAND/GULLBRINGA: I dessa Corona-tider togs beslutet att i år stå över det traditionella golfmästerskapet hos broder Peo nere i Båstad med omgivningar. I stället

tog Rolandino på sig uppdraget att arrangera en kamp utan övernattning i de flestas närområde. Sålunda kallades det till en spännande kamp på Gullbringa GK.

På ett putterskafts avstånd från varandra samlades således nio bröder en vacker augustidag på sagda bana för att efter en spännande kamp åter kunna utse en UG-mästare. I år blev det Gunnar D som fick stiga upp på pallens högsta punkt för att där ta emot folkets jubel och djupa beundran. Till yttermera visso bankade han iväg bollen längst av alla och gratuleras även för det. Närmast hål kom - INGEN(!). Oklart vem som kom närmast green.

Resultat:
1. Gunnar D 34 p
2. Björn E 32 p
3. Håkan G 31 p
4. Roland A 29 p
5. Christer H 28 p
6. Lars-Erik H 28 p
7. Philip W 26 p
8. Lars Å 25 p
9. Peter B 21 p

Närmast hål: Ingen (!)
Längsta drive: Gunnar D

Efteråt samlades, med viss manfall, resterande spelare till en pytt hemma hos Rolle. Då UGs utsände reporter inte kunde närvara vid evenemanget kan denne endast återge muntligt mottaga bekräftelser att pytten smakade utmärkt.

Vid sammankomsten framfördes önskemålet att vi fortsättningsvis skall försöka samlas som vanligt, dock tagandes FHMs rekommendationer på största allvar. I skrivande stund verkar dock septembermötet inte kunna genomföras som tänkt då tänkt aktivitet som nu var utbytt till en utomhus-dito stött på patrull då en visning av ett pågående projekt i staden av kända skäl inte fick genomföras, trots utlovade avståndstagande visitatörerna emellan. Förhoppning nu är att oktobermötet skall kunna genomföras. Broder Peter B håller som bäst på att kolla upp sin idé och återkopplar så snart det låter sig göras.

Efter nödvändig ommöbleringar i listan över kommande arrangörer så ombeds sålunda broder Mats L att söka hitta lämplig Corona-säker aktivitet för december månad, gärna utomhus. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, som någon vis person lär ha sagt.

(UG)