Tillbaka till möteshistoriken
.

Rapport från UG-mötet den 30 november 2021


Värd: 

Mats L
 

Deltagare:

Björn E, Gunnar D, Christer S, Christer H, Peter B,
Jan-Bertil W, Håkan G, Lars Å, Olle B,
Peter R, Sten M, Åke J, Philip W

 

 

UG:s gäng vs OG:s gäng, vari ligger skillnaden?

GÖTEBORG: Under stark ledning av gängspecialisten, kriminologen och professorn emeritus Sven-Åke Lindgren vid Göteborgs Universitet vallades UG-gänget in i gängkriminalitetens värld i Göteborg, och annorstädes, genom den av kvällens värd broder Mats L:s inbjudna gästföreläsaren.


Med snudd på begynnande tradition i Royal Bachelors trevliga club-lokaler samlades hela 14 bröder för ett synneligen intressant informationsmöte under rubriken "Gängkriminaliteten i Göteborg" för att få ta del av professorns digra kunskaper om detta fenomen i staden. Vi fick oss väl beskrivet hur olika gäng-grupperingar är uppbyggda. Några väldans löst sammanhållna med individer som kommer och försvinner på olika sätt, utstötta medlest kula eller cell-nyckel. Andra gäng har en mer hierarkisk uppbyggnad med tydliga bossar och presidenter. Dessa har ofta ursprung i MC-gäng där man inte utan vidare blir upptagen som fullvärding medlem utan att först få tydligt jobba sig in genom diverse uppdrag från höga befattningshavare inom gänget.

De mer löst sammansatta gängen, många gånger definierade som falanger, har ofta inte lika tydliga strukturer i sin uppbyggnad. Det är dessa gäng som oftare hamnar i strider med varandra i kamp om herravälde och marknadsandelar för främst narkotikahantering. Att de till stor del har utländskt påbrå med heder som en stor drivkraft är väl för de flesta ett inte helt obekant kunnskap. Professorn informerade oss även att det är endast några få individer som i långa loppet går välbärgade in i en vuxnare värld. De flesta har kul en period med mycket kulor på fickan för att sedan buras in bakom lås och bom med ytterst knappa ersättningar för det arbete de därstädes erbjuds att utföra.

Deltagarna för kvällen framför härmed sitt stora tack till professorn som belönades med en flaska god bubbel för sin insats att upplysa det kunskapstörstande brödragänget som i sin uppbyggnad skulle kunna vara ett mellanting av de två gängtyperna beskrivna ovan: Fast sammansvetsat som ett MC-gäng och ohierarkiskt som en (UG-)fallang.

Bröderna tackar även broder Mats för kvällens initiativ till trevligt och lärorikt möte.

Aftonen avslutades som sig bör i Bachelors lokaler med en ypperligt god middag med hamburgare på vilt samt en crème brûlée.

Vid middagens slut överlämnades till sällskapets ordningsman en låda innehållandes ett urval goda viner som skall avnjutas vid väl valda tillfällen och till väl valda maträtter. Ordningsmannen ber härmed att få framföra sitt stora TACK för detta och meddelar vidare att han, i alla fall inte i närtid, inte har för avsikt att avsäga sig sitt uppdrag som sällskapets ständiga ordningsman.

Vinöverlämning
En kunskapstörstande ordningsman mottager
tacksamt uppmärksamheten från sällskapet bröder.

Nästa möte är schemalagt till februari 2022 under ledning av Sten M.

Därefter i april 2022 står Lennart S som värd.

Ordningsmannen önskar härmed alla och envar en fröjdefull jul och ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

(UG)