Tillbaka till möteshistoriken
.

Rapport från UG:s decembermöte den 19 januari 2023


Värd: 

Håkan G
 

Deltagare: 

Björn E, Christer S,  Gunnar D, J-B W, Lars Å, Philip W
Lars-Erik H, Peter B, Peter R, Roland A, Åke J, Sten M


 

UG sticker åter till sjöss utan att kasta loss.

GÖTEBORG: Sjöfartsmuseet med Akvariet har varit stängt i fyra år för renovering och utbyggnation och öppnade i december för allmänheten och har sedan dess haft rekordsiffror vad avser antalet besökare. Detta lockade 11 UG-medlemmar till fjorårets sista möte som av anledningar senarelades till den 19 januari kl. 17.00. UG:s utsände stjärnreporter, tillika aftonens arrangör raporterar från besöket på det nyöppnade muséet.

Framför allt har hela framsidan mot Stigbergstorget grävts ut för att bereda plats för det kraftigt utbyggda Akvariet. Vi lärde oss att det kommer att ta tid innan Akvariet blivit komplett eftersom det tar tid att etablera koraller, känsliga fiskarter och annat sjöliv i dessa stora saltvattensbehållare.

Besöket inleddes med att vi samlades i hörsalen och vår ciceron Karl Hellervik berättade om museets historia och det nyligen avslutade utbyggnadsprojektet, som kostat c:a 130 miljoner. Berättelsen ackompanjerades av ett bildspel som var intressant.

Besöket och rundvandringen inleddes vid en monter med ett stort antal souvenirer från jordens alla hörn som tagits hem still Sverige och museet av hemvändande sjömän.

Därefter stannade vi till vid ett antal olika utställningsföremål och Karl gav oss livfulla historier och beskrivningar av dessa, t.ex. telegrafiutrustning, livet ombord på Gripsholm, Kungsholm inklusive kollisionen med Andrea Doria.

Den mest minnesvärda historien var kanske hur ett svenskt fraktfartyg blev ”uppvaktat” och beskjutet av ett tyskt örlogsfartyg under andra världskriget när det gick på neutralt vatten på väg mot Engelska kanalen. En tämligen oansenlig plåtbit i en monter utgjorde utgångspunkten för historien där den tyska beskjutningen träffade rakt in i utrymmet där en telegrafist arbetade. Han avled omedelbart av projektilen, fartyget tvingades in i tysk hamn (Bremerhaven?) och belades med förbud att lämna hamnen. Emellertid fick incidenten ett rättsligt efterspel och där det slutligen fastställdes att tyskarna inte hade rätt att angripa och belägga det svenska fartyget med kvarstad i tysk hamn. Befälhavaren dömdes för brottet och den svenske telegrafisten fick en synnerligen hedersam officiell begravning. Varje år högtidlighålls årsdagen av begravningen fortfarande med en officiell ceremoni(!).

Detta exemplet illustrerar hur mycket mer givande ett museibesök blir om man har en sakkunnig ciceron med skicklig berättarkonst, vilket vi alla var eniga om att Karl hade. Heder åt honom.

Vi avslutade besöket med en enkel måltid i caféet där vi hade förbeställt vissa rätter.

En kul tur med kultur….

Håkan

(UG)